Tag Archives: igualtat d’oportunitats

Qui pregunta ja respon…

Per Montserrat García Piedrafita, doctora en Educació Fracassar vol dir no arribar a l’estàndard previst? Aquest enfocament igualitari pressuposa una -més que discutible- igualtat d’oportunitats entre l’alumnat. Considerant la innegable relació directa entre rendiment acadèmic i nivell socioeconòmic de les famílies, el tractament igualitari i uniforme (sense considerar l’equitat) perjudica sempre a l’alumnat més desafavorit. Com … [+] Qui pregunta ja respon…

La igualtat d’oportunitats, un repte pendent

Per Merche García Villatoro, educadora social i directora de l’Esplai La Florida @EsplaiFlorida L’educació és un dels drets humans fonamentals per al desenvolupament personal i social de les persones; un repte encara per assolir. És especialment greu davant la situació de crisi que patim, que posa en risc els avenços que s’havien fet fins ara. Al … [+] La igualtat d’oportunitats, un repte pendent