Metodologia

«Educació post-2015» es durà a terme a través de les següents fases:

1. Estat de la qüestió: tal com indica el seu nom, consisteix en copsar l’estat d’avenç del debat internacional sobre els objectius post-2015 entre els diferents actors implicats. Es realitzarà principalment revisant els darrers informes publicats per aquests actors en els seus mitjans institucionals.

2. Procés participatiu: orientat a rebre aportacions sobre el tema, del major nombre possible de persones vinculades al món educatiu de Catalunya, per tal de nodrir la reflexió i el debat quant als objectius de l’educació post-2015. Les aportacions es podran realitzar en format escrit o audiovisual, per tal d’incloure-les al blog del projecte.

3. Seminari d’experts: trobada presencial que reunirà als principals experts i expertes de l’àmbit educatiu de Catalunya per reflexionar sobre les prioritats educatives globals i locals de cara als propers 15 anys juntament amb els experts que conformen el grup motor del projecte.

4. Informe final: elaboració d’un document que reculli les principals idees manifestades per les diferents persones i entitats participants, a través del múltiples formats disponibles durant el procés i que constituirà el fonament de la proposta catalana davant la comunitat educativa internacional. Concretament es faran aportacions al Fòrum Mundial d’Educació de Corea i la 38ena sessió de la Conferència General de la UNESCO a París.

– Cronograma:

fases