Equip

 

Promotor
 • Eduard Vallory, President del Centre UNESCO de Catalunya
Coordinació
 • Valtencir  Mendes, Cap de projectes internacionals de la Fundació Jaume Bofill i membre del grup de referència Higher Education for Education For All (HEEFA) de l’Associació Internacional d’Universitats
Grup motor
 • Xavier Bonal, Professor del departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director del Grup de Recerca “Globalisation, Education & Social Policies (GEPS) i membre de la xarxa d’experts en Ciències Socials de la Comissió Europea (NESSE). Especialista en Sociologia de l’Educació i Política Educativa
 • Antoni Verger, Doctor en Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador “Ramon i Cajal” a la mateixa Universitat. Membre del Grup de Recerca “Globalisation, Education & Social Policies (GEPS). Forma part del Consell de Cooperació al Desenvolupament, òrgan assessor de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i del comitè d’assessors internacionals del Right to Education Project
 • Clara Fontdevila, Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i integrant del Grup de Recerca “Globalisation, Education & Social Policies (GEPS)
Gestió executiva
 • Rodrigo Prieto, Doctor en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona i director de continguts de l’Institut Diversitas
 • Elena Caballé, Directora tècnica de l’Institut Diversitas
 • Nil Barutel, estudiant en pràctiques del Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra
Suport tècnic / blog

 

 • Samuel Blàzquez, Tècnic de projectes a la Fundació Jaume Bofill
 • Maria Sabiote, tècnica del Centre UNESCO de Catalunya
 • Alexandra Chaves, Dissenyadora gràfica [enllaç]