Consell assessor

  • Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill
  • Eduard Vallory, President del Centre UNESCO de Catalunya
  • Àlex Cosials, Coordinador de Projectes de la Fundació Jaume Bofill
  • Vania Lopes Rodríguez, Consultora en Desenvolupament Sostenible, Universitat de São Paulo