Inici

EFA©UNESCO/Justin Mott

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a contribuir al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

La iniciativa de la UNESCO sobre Educació Post 2015 constitueix un pas més en el camí que es va encetar l’any 1990 a Jomtien, Tailàndia, amb el llançament de la campanya «Educació per tothom» (Education For All, EFA) que posteriorment va agafar una nova embranzida l’any 2002 amb la campanya pels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni (Millenium Development Goals, MDG) impulsada per l’ONU.

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post-2015. Equitat i qualitat per a tothom» està realitzant una àmplia convocatòria als actors educatius de Catalunya per a que presentin les seves reflexions i propostes a través de diferents mitjans i formats.